23/08/2012 Παρέμβαση του Δημάρχου Ιλίου κ. Νίκου Ζενέτου κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της έκτακτης γενικής συνέλευσης της Π.Ε.Δ.Α. στις 22/08/2012

23/08/2012 Παρέμβαση του Δημάρχου Ιλίου κ. Νίκου Ζενέτου κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της έκτακτης γενικής συνέλευσης της Π.Ε.Δ.Α. στις 22/08/2012

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Π.Ε.∆.Α 22.08.12
Οικονομική κρίση και Τοπική Αυτοδιοίκηση
Νίκος Ζενέτος – ∆ήμαρχος Ιλίου
 
Όπως κάθε φορά που συνεδριάζουν τα συλλογικά μας όργανα, έτσι και σήμερα θα ασχοληθούμε και πάλι με τα οικονομικά της Τ.Α.
Αυτή τη φορά, όμως, βρισκόμαστε στο επίκεντρο της μεγαλύτερης οικονομικής κρίσης στην ιστορία της Πατρίδας μας, η οποία συνοδεύεται και από την διάλυση του παραγωγικού της ιστού.
 
∆εν χωρά καμία αμφιβολία ότι πρόκειται για δομική κρίση του καπιταλιστικού συστήματος και των πολιτικών που εφαρμόστηκαν από τις πιο πολλές κυβερνήσεις της μεταπολεμικής περιόδου ή καλύτερα από τη δημιουργία του Ελληνικού κράτους.
 
Στις περισσότερες περιπτώσεις οι κυβερνώντες διαχειρίστηκαν με το χειρότερο τρόπο τον Εθνικό πλούτο βάζοντας σε προτεραιότητα το προσωπικό συμφέρον ενάντια στα συμφέροντα του λαού και του Έθνους.
 
Σήμερα η τοπική αυτοδιοίκηση, μέσα σ΄ αυτή την οικονομική καταιγίδα, καλείται και πάλι να σηκώσει ένα μεγάλο οικονομικό βάρος.
Θα τα καταφέρει όμως ή είναι σε οριακό σημείο;
 
Για να δούμε το βαθμό προσφοράς της στην δημοσιονομική πολιτική:
ΚΑΠ      2009   2.845.000.000                      2012   1.186.000.000    – 60%
ΣΑΤΑ    2009      847.500.000                       2012      380.000.000   – 55%
Μεταφερόμενες αρμοδιότητες                                         926.000.000

Αν είμαστε προ του 2010, προ Καλλικράτη δηλαδή, θα μιλούσαμε για τομές στην Τ.Α. προκειμένου να εξοικονομήσουμε πόρους.
Σήμερα όμως έχουμε τις ακόλουθες αλλαγές και μειώσεις οι οποίες απαντούν στα οικονομικά δεδομένα της πατρίδας μας.

∆ήμοι              από 1034 σε 325.
Νομαρχίες από   54 σε 0

 

  προ του 2010 μετά το 2010 ποσοστό %
∆ήμαρχοι 1.034 325 -69%
∆ημοτικοί Σύμβουλοι 16.390 9.375 -43%
Πρόεδροι ∆.Σ. 914 325 -64%
Αντιδήμαρχοι 2.298 1.498 -35%
Ειδικοί Σύμβουλοι -Συνεργάτες 2.298 1.498 -35%

 
Ανάλογοι Νομάρχες, Αντινομάρχες, Πρόεδροι νομαρχιακών Συμβουλίων, Νομαρχιακοί Σύμβουλοι, Πρόεδροι, Αντιπρόεδροι, μέλη Νομικών Προσώπων κ.λ.
  

  προ του 2010 μετά το 2010 ποσοστό %
Νομικά Πρόσωπα ∆.∆. 4.300 520 -88%
∆ΕΥΑ 230 126 -45%
Λοιπές επιχειρησεις 1.350 492 -64%
Σύνολο Ν.Π.-επιχειρήσεων 5.880 1.138 -81%

Σχολικές Επιτροπές                      9.000                    850                      -91%
 

Ύστερα από τα παραπάνω στοιχεία, θα μπορούσε να ισχυριστεί κανείς ότι αν ακολουθούσε το παράδειγμα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ο υπόλοιπος δημόσιος τομέας, ίσως να είχαμε μια κοινωνικά δίκαιη και συντεταγμένη διέξοδο από την κρίση.
Ίσως να μην είχαμε φτάσει στην απαράδεκτη προσπάθεια ενοχοποίησης και διασυρμού του ελληνικού λαού, των εργαζομένων και της ελληνικής κοινωνίας, ούτε στις οριζόντιες περικοπές των χαμηλόμισθων και των χαμηλοσυνταξιούχων.
Φτάνει πια…
Αφήστε την Τ.Α. απερίσπαστη στον πόλεμο κατά της φτώχιας, αφήστε τη να μπορεί να πληρώνει τους εργαζόμενούς της, να στηρίξει τους οικονομικά αδύνατους, τους άνεργους, τους νεόπτωχους, αφού είναι ο μόνος φορέας που παραμένει κοντά στην κοινωνία την κοιτάζει στα μάτια, αισθάνεται την ανάσα της και νοιάζεται γι΄ αυτήν.

<!–