23/09/2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για το πρόγραμμα «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» έτους 2016-2017»

23/09/2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για το πρόγραμμα «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» έτους 2016-2017»

Το Γραφείο της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής θα παραμείνει ανοικτό το Σάββατο 24/09/2016 και την Κυριακή 25/09/2016 και ώρες 09:00 – 12:00 μ.μ. για την καλύτερη εξυπηρέτηση των γονέων που δεν έχουν παραλάβει σχετική βεβαίωση από το Δήμου μας προκειμένου να ολοκληρώσουν τη διαδικασία διάθεσης πρόσθετων αξιών τοποθέτησης (voucher) της ΕΕΤΑΑ στο πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», καθώς η υποβολή δικαιολογητικών εκπνέει την Κυριακή 25/09/2016 και ώρα 23.59 μ.μ.

<!–