24/01/2012 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΡΓ. Β1/11

24/01/2012 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΡΓ. Β1/11

a

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, αν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε σε έναν διαγωνισμό μπορείτε να στείλετε ένα e-mail στο τμήμα προμηθειών (promithies@ilion.gr) με τα στοιχεία σας ώστε να σας παρέχει τυχόν διευκρινίσεις σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων του διαγωνισμού.

<!–

–>

a

Ο Δήμος Ιλίου, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου    «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΡΓ. Β1/11», με προϋπολογισμό 60.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.)

Ο πρόχειρος διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Ιλίου  στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του  Δήμου Ιλίου,  Κάλχου 48-50, 3ος όροφος, στις 24/01/2012 ημέρα Τρίτη και  ώρα  λήξης υποβολής των προσφορών  10,00  π.μ.

Η δημοπρασία ανακοινώθηκε την 29/12/2011.
 

<!–