24/01/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 30/01/2020

24/01/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 30/01/2020

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 30η Ιανουαρίου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 21.30 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ», για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:                                             
 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 
Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 
1. Λήψη απόφασης για την έγκριση της 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του Δήμου, οικονομικού έτους 2020a
2. Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Δ’ τριμήνου του έτους 2019a
3. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 350/2016 ΑΔΣ περί καθορισμού οικονομικής συμμετοχής πολιτών στα προγράμματα άθληση για όλουςa
4. Λήψη απόφασης ως προς την ελάχιστη χρέωση ανά τετραγωνικό μέτρο για την ανάρτηση διαφημιστικών πινακίδων σε αθλητικές εγκαταστάσειςa
5. Συγκρότηση επιτροπής εξέτασης – αξιολόγησης ενστάσεων & προσφυγών για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και γενικών υπηρεσιών για το έτος 2020, βάσει του Ν. 4412/2016a
6. Συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών για το έτος 2020, βάσει του Ν. 4412/2016a
 
Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 
7. Λήψη απόφασης για ένταξη στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου της αποζημίωσης, ιδιοκτησίας που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Μυλοποτάμου και Ελαιών στο Ο.Τ. 1208 της περιοχής «Μιχελή» σε χαρακτηρισμένο χώρο (Κ.Χ. Πρασίνου) ΦΕΚ 937/Δ’/26.11.1998 ιδιοκτησίας κας Μαρίας χήρας Ιωάννη Γιουρνά το γένος Ιωάννη Καμπόλη, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 3193/2019 Απόφαση Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνώνa
8. Κατηγοριοποίηση Κλειστού Κολυμβητηρίου Δήμου Ιλίου στο Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης, οδός Θεολόγη 1, σύμφωνα με το Ν. 4479 ΦΕΚ 94Α/2017a
9. Έγκριση 2ου τριμήνου εργασιών – Α’ Σταδίου της μελέτης με τίτλο «Μέτρηση ηχορύπανσης σε κεντρικές οδικές αρτηρίες του Δήμου»a
10. Έγκριση προσκύρωσης τμήματος παλαιάς καταργηθείσης οδού στις ιδιοκτησίες της εταιρείας Γ. ΛΙΟΣΗΣ Ι.Κ.Ε. που βρίσκονται επί των οδών ΙΔΟΜΕΝΕΩΣ & ΦΛΕΒΑΣ ΡΟΥΒΙΚΩΝΟΣ – Ο.Τ. 290 – περιοχής ΑΓΙΟΥ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥa
11. Έγκριση προσκύρωσης τμήματος παλαιάς καταργηθείσης οδού στην ιδιοκτησία ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ ΘΑΝΟΥ που βρίσκεται επί της οδού ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 3 – Ο.Τ. 2133 – περιοχής ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣa
 
Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ
 

12. Επικαιροποίηση της  υπ’ αριθμ.  092/2013 Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου πρώην ΔΗΚΕΠΑΚΑ Δήμου Ιλίουa
 
Δ. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
 

13. Λήψη   απόφασης   για   τη  συμμετοχή του Δήμου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική» στον Άξονα Προτεραιότητας 11 «Ανάπτυξη – Αναβάθμιση Στοχευμένων Υποδομών Εκπαίδευσης» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ με τίτλο «Βελτίωση – Εκσυγχρονισμός – Συμπλήρωση του Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού και των Υποδομών Δια Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης στη Δυτική Αθήνα»a
14. Λήψη απόφασης Τοπικού Προγράμματος Δια Βίου Μάθησηςa
15. Λήψη απόφασης για τη δωρεάν παραχώρηση αδειοδοτημένων αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Ιλίου σε φορείς για τη διεξαγωγή αθλητικών δραστηριοτήτωνa
 
Ε.  ΓΕΝΙΚΑ
 
16. Λήψη απόφασης για μεταφορά και διαμόρφωση νέου χώρου της αίθουσας Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου
17. Λήψη απόφασης για τη δωρεά ηλεκτρολογικού υλικού  προς το Δήμο Δρόπολης
18. Λήψη απόφασης για αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μαςa
19. Συζήτηση και λήψη απόφασης για πρόταση μετατροπής συμβάσεων των σχολικών καθαριστριών που υπηρετούν με σύμβαση ορισμένου χρόνου σε ΙΔΑΧ
 
 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
 
 
Χαραλαμπόπουλος Ιωάννης

<!–