24/02/2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ:ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 2011

24/02/2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ:ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 2011

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), διενεργεί ως τις αρχές Μαρτίου 2011, σε ολόκληρη τη Χώρα, την Απογραφή Κτιρίων.