24/04/2015 Δωρεάν έλεγχος αναπνευστικής λειτουργίας στον Δήμο Ιλίου

24/04/2015 Δωρεάν έλεγχος αναπνευστικής λειτουργίας στον Δήμο Ιλίου

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, ο Δήμος Ιλίου πραγματοποιεί δωρεάν σπιρομετρήσεις (έλεγχο αναπνευστικής λειτουργίας) από 28 έως 30 Απριλίου 2015, στο Δημαρχείο Ιλίου και ώρα 9:00 έως 13:00, σε συνεργασία με την Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία και την Κινητή Μονάδα Σπιρομετρήσεων, δίνοντας βαρύτητα στον τομέα της πρόληψης, καθώς η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) αποτελεί μία νόσο των πνευμόνων που σήμερα τείνει να αναδειχθεί σε ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα υγείας.
 
Η υλοποίηση προγραμμάτων προληπτικής ιατρικής και έγκαιρης διάγνωσης βρίσκεται πάντοτε στις προτεραιότητες του Δήμου Ιλίου, για το λόγο αυτό πραγματοποιεί πολλά δωρεάν προγράμματα εξετάσεων για χιλιάδες δημότες, όπως τεστ ΠΑΠ, οδοντιατρικό, καρδιαγγειακό, διαβητολογικό έλεγχο κ.ά.