24/06/2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΙΜΗΝΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

24/06/2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΙΜΗΝΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

a

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, αν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε σε έναν διαγωνισμό μπορείτε να στείλετε ένα e-mail στο τμήμα προμηθειών (promithies@ilion.gr) με τα στοιχεία σας ώστε να σας παρέχει τυχόν διευκρινίσεις σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων του διαγωνισμού.

<!–

–>

a

Η Διεύθυνση Πολιτισμού του Δήμου Ιλίου στο πλαίσιο του προγραμματισμού των πολιτιστικών εκδηλώσεων του διμήνου Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου 2016 που πραγματοποιούνται στους χώρους που διατίθενται για εκδηλώσεις, ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ότι προτίθεται να προβεί στην ανάθεση των εκδηλώσεων διμήνου «Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου2016» συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης 10.850,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με διαδικασία διαπραγμάτευσης.

Κατόπιν τούτου καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν το ενδιαφέρον τους  στη Διεύθυνση Πολιτισμού Αγ. Φανουρίου 99, 2ος όροφος ή στο e-mail: politistiko@ilion.gra έως τις 28/6/2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. κατά την οποία λήγει η προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετέχουν για  εκδήλωση ομάδας ή ομάδα εκδηλώσεων ή για το σύνολο αυτών.

Την Τετάρτη  29/6/22016 και ώρα 12:00 π.μ. θα κατατεθούν ενώπιον της επιτροπής οι προσφορές και θα διεξαχθεί η διαδικασία αποσφράγισης και διαπραγμάτευσης των προσφορών.
Ο προγραμματισμός του διμήνου πρέπει να περιλαμβάνει:
 

  1. ΟΜΑΔΑ Α
α.  Mουσική συναυλία παραδοσιακής μουσικής
Μουσική συναυλία παραδοσιακής μουσικής όπου θα συμμετέχουν συνολικά έξι (6) άτομα, διάρκειας  τριών (3) ωρών.
Τα μουσικά όργανα που θα συνοδέψουν τον/την τραγουδίστρια θα είναι  τουλάχιστον κλαρίνο, βιολί, λαούτο και κρουστά. Θα ακουστούν τραγούδια απ΄ όλη την Ελλάδα.
Ο/Η τραγουδιστής/ίστρια του σχήματος, θα πρέπει να έχει συμμετοχές σε τουλάχιστον πέντε συναυλίες τα τελευταία τρία χρόνια σε διαφορετικούς χώρους (αποκλείονται νυχτερινά κέντρα εκτός από μουσικές σκηνές και πολιτιστικούς χώρους). Θα πρέπει να έχει προσωπική δισκογραφία και συμμετοχές σε δίσκους καταξιωμένων συνθετών ή καταξιωμένων τραγουδιστών παραδοσιακής ή άλλης μουσικής ή σε ζωντανές παραστάσεις.
Ο/Η μουσικός του κλαρίνου θα πρέπει να έχει μακρόχρονη θητεία στο χώρο της Ελληνικής παραδοσιακής μουσικής, να είναι καταξιωμένος στον χώρο του με εμφανίσεις σε σημαντικούς πολιτιστικούς χώρους, τηλεοπτικές/ραδιοφωνικές εκπομπές και να έχει συμμετοχές σε δίσκους άλλων καλλιτεχνών.
Όλοι οι μουσικοί θα πρέπει να έχουν συνεργασίες με καταξιωμένους καλλιτέχνες και συμμετοχές σε δισκογραφικές παραγωγές, σε συναυλίες, φεστιβάλ, τηλεοπτικές/ραδιοφωνικές εκπομπές ή μουσικές παραστάσεις.
Σύνολο Δαπάνης 3.400,00€ πλέον ΦΠΑ
 
β.    Μουσική συναυλία με  έντεχνα, λαϊκά και ροκ τραγούδια
Μουσική συναυλία με έντεχνα, λαϊκά και ροκ τραγούδια όπου θα συμμετέχουν συνολικά τέσσερα (4) άτομα, διάρκειας περίπου δυόμιση (2,5) ωρών.
Τα μουσικά όργανα που θα συνοδέψουν τον/την τραγουδίστρια θα είναι  τουλάχιστον πλήκτρα, βιολί, μπουζούκι και κρουστά. Ο/Η μουσικός του βιολιού θα πρέπει να είναι διπλωματούχος βιολιού με συμμετοχές σε αξιόλογες συμφωνικές ορχήστρες ως Α’ βιολί και να έχει συνεργασίες με αξιόλογους καλλιτέχνες στο είδος.
Όλοι οι μουσικοί θα πρέπει να έχουν μουσικές σπουδές, συνεργασίες με αξιόλογους καλλιτέχνες και συμμετοχές σε μουσικές σκηνές και πολιτιστικούς χώρους (αποκλείονται νυχτερινά κέντρα).
Σύνολο Δαπάνης 1.950,00€ πλέον ΦΠΑ
 
                                    Δαπάνη ΟΜΑΔΑΣ Α'(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 6.634,00€
 
  1. ΟΜΑΔΑ Β
     Παράσταση κουκλοθέατρου.
Πέντε (5) παραστάσεις κουκλοθέατρου σε πλατείες του Δήμου Ιλίου σε ημέρες, ώρες και τόπο που θα υποδείξει ο υπεύθυνος της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Δήμου Ιλίου. Οι παραστάσεις θα πρέπει να είναι ζωντανές, να προβάλλουν τις ανθρώπινες αξίες της αγάπης, της φιλίας, της ελευθερίας, της αλληλεγγύης, του σεβασμού, της συμπαράστασης στο συνάνθρωπο και της ελευθερίας της επιλογής, τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της ζωής στην πόλη και στην ύπαιθρο, να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των παιδιών που θα παρακολουθούν και να ενεργοποιούν την κρίση τους. Οι παραστάσεις θα έχουν διάρκεια 50΄ λεπτά περίπου έκαστη και θα απευθύνονται σε παιδιά ηλικίας 3-10 ετών. Θα προτιμηθούν έμπειροι καλλιτέχνες του είδους με καλλιτεχνικές σπουδές και επιμόρφωση που έχουν μαθητεύσει και συνεργαστεί με αξιόλογους καλλιτέχνες του είδους. Απαραίτητη προϋπόθεση οι καλλιτέχνες να έχουν συμμετάσχει σε παραστάσεις κουκλοθέατρου  συνεχώς τα τελευταία χρόνια. Ο βασικός συντελεστής – συντονιστής της εκδήλωσης θα πρέπει να έχει γνώση και εμπειρία στις παραστάσεις κουκλοθέατρου, να έχει συμμετοχές σε διάφορες εκδηλώσεις και συνεργασίες με αξιόλογους καλλιτέχνες.
Οι παραστάσεις θα προσφερθούν από τον ανάδοχο με πλήρη ηλεκτρολογικό και ηχητικό εξοπλισμό που θα διασφαλίζει την άριστη παρουσίαση των παραστάσεων.
 
                                                     Δαπάνη ΟΜΑΔΑΣ Β’ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 4.216,00€
 
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Κάθε υποψήφιος/α ανάδοχος είναι απαραίτητο να καταθέσει ένα κλειστό φάκελο που θα αναγράφει την επωνυμία, το Α.Φ.Μ., τη διεύθυνση και τηλέφωνα επικοινωνίας του/της, «Προς Δήμο Ιλίου “Προσφορά για τις Πολιτιστικές εκδηλώσεις διμήνου Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου 2016” και ο οποίος θα περιέχει δύο κλειστούς φακέλους ως εξής:
 
Πρώτος φάκελος
Ο κλειστός φάκελος θα αναγράφει στο εξωτερικό μέρος του Οικονομική προσφορά για την /τις εκδηλώσεις που ενδιαφέρεται να συμμετέχει. Η οικονομική προσφορά θα έχει ημερομηνία σύνταξης της προσφοράς, υπογραφή και σφραγίδα του υποψήφιου αναδόχου, θα περιλαμβάνει το περιεχόμενο της πρότασης, τη διάρκεια, το κόστος (αναλυτικά και συνολικά συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) και τη σημείωση ότι «στη τιμή περιλαμβάνονται οι αμοιβές, φόροι και ασφαλιστικές εισφορές των καλλιτεχνών».
Επίσης, πρέπει να δηλώνουν ότι  συμφωνούν με τις τεχνικές προδιαγραφές , όπως αυτές περιγράφονται στην από  28/4/2016 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις διμήνου Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου 2016.  Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να συμμετέχουν για  εκδήλωση ομάδας ή ομάδα εκδηλώσεων ή για το σύνολο αυτών.
 
 
Δεύτερος φάκελος
Ο κλειστός φάκελος θα περιέχει τα εξής:
Βιογραφικά σημειώματα των συμμετεχόντων στις εκδηλώσεις που να αναδεικνύουν την εμπειρία τους, σύμφωνα με όσα ζητούνται για την κάθε περίπτωση στις επιμέρους ΟΜΑΔΕΣ της παρούσας. Τα βιογραφικά θα συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής) από την εταιρεία που τους εκπροσωπεί για τη διασφάλιση της εγκυρότητας του βιογραφικού.
Δικαιολογητικά εκπροσώπησης της εταιρείας: υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής).
 
 
Οι ενδιαφερόμενοι-ες/συμμετέχοντες-ουσες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι οι ανάδοχοι που θα προκύψουν από τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης κατά τον χρόνο της πληρωμής τους από την Οικονομική  Υπηρεσία του Δήμου θα πρέπει να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι (για το σύνολο των ταμείων στα οποία καταβάλλουν εισφορές).
 
Πληροφορίες για τον τρόπο σύνταξης των προσφορών καθώς και αντίγραφα των τεχνικών προδιαγραφών παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τα γραφεία της Διεύθυνσης Πολιτισμού Αγ.Φανουρίου 99, 2ος όροφος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2102637395 – 2102693280 -2102639499 (κ. Καλλιόπη Διαμάντη, κ. Κωνσταντακοπούλου Αγγελική) –  e-mail: politistiko@ilion.gra

<!–