24/06/2019 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο πρόγραμμα μάθησης του ΚΔΒΜ του Δήμου Ιλίου

24/06/2019 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο πρόγραμμα μάθησης του ΚΔΒΜ του Δήμου Ιλίου

Ενημερώνουμε ότι, ο Δήμος Ιλίου σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζει τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. υλοποιώντας προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας.
 
Στο πλαίσιο αυτό, το επόμενο διάστημα προγραμματίζεται η υλοποίηση του προγράμματος «Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή», διάρκειας 25 ωρών, σε τμήματα των 16 ατόμων, το οποίο θα πραγματοποιηθεί απογευματινές ώρες, κατόπιν συνεννόησης με τον εκπαιδευτή και τους συμμετέχοντες.
 
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ενήλικες κάθε ηλικίας και μόρφωσης, για τη συμμετοχή τους θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας και απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης συμμετοχής έως και την Πέμπτη 27 Ιουνίου 2019 και η υποβολή φωτοτυπίας της αστυνομικής ταυτότητας.
 
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».
 
Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο Ιλίου και συγκεκριμένα στον κύριο Χρήστο Δημάκη τηλ. 2132030158 (Κάλχου 48 – 50, 2ος όροφος, ώρες 8:00 – 15:00 & 17:30 – 19:00), καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση xdimakis@ilion.gra

<!–