24/07/2013 «Πολυδύναμο Βιοκλιματικό Κέντρο για την ανάπτυξη δομών κοινωνικής φροντίδας στον Δήμο Ιλίου»

24/07/2013 «Πολυδύναμο Βιοκλιματικό Κέντρο για την ανάπτυξη δομών κοινωνικής φροντίδας στον Δήμο Ιλίου»

Ένα από τα μεγαλύτερα έργα κοινωνικών υποδομών και όραμα της Δημοτικής Αρχής, γίνεται πραγματικότητα με την υπερψήφιση των όρων προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Ιλίου για το έργο «Πολυδύναμο Βιοκλιματικό Κέντρο για την ανάπτυξη δομών κοινωνικής φροντίδας στο Δήμο Ιλίου», στο Περιφερειακό Συμβούλιο την Πέμπτη 18 Ιουλίου 2013, αποδεικνύοντας έμπρακτα πως ο Δήμος Ιλίου και η Περιφέρεια Αττικής ενεργούν προς όφελος των πολιτών και των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων.
Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 9.950.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), κατακτήθηκε με τις ώριμες μελέτες της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ιλίου και τον πλήρη φάκελο που κατέθεσε, με αποτέλεσμα να ενταχθεί στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας.
Πρόκειται για την κατασκευή ενός σύγχρονου και πλήρως οργανωμένου κτηρίου κοινωνικού χαρακτήρα, συνολικής επιφάνειας περίπου 6.500 τ.μ., που θα ανεγερθεί σε οικόπεδο ιδιοκτησίας του Δήμου επιφάνειας 2 στρεμμάτων και το οποίο περικλείεται από τις οδούς Φλέβας (Ρουβίκωνος) – Ταβουλάρη – Πολέμη – Πλαστήρα. Το κτήριο έχει τη δυνατότητα να στεγάσει τις κοινωνικές δομές που λειτουργούν σήμερα στην πόλη, όπως τα Δημοτικά Ιατρεία, το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι, το Κέντρο ΑμεΑ, το Ψυχοπαιδαγωγικό Κέντρο, το Κοινωνικό Παντοπωλείο και το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.), ενώ το πιο σημαντικό είναι ότι θα στεγάσει τη Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων – Μ.Φ.Η. (Γηροκομείο), η οποία θα λειτουργήσει σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως.
Ο Δήμος Ιλίου με προτεραιότητα τον άνθρωπο και με όραμα τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών, κατάφερε να συνδυάσει τον κοινωνικό χαρακτήρα του έργου με τον βιοκλιματικό σχεδιασμό του κτηρίου, προς την κατεύθυνση εκσυγχρονισμού του κοινωνικού κράτους. Η βιοκλιματική αρχιτεκτονική του κτηρίου θα έχει ως αποτέλεσμα την εξοικονόμηση ενέργειας συμβάλλοντας έτσι, στην προστασία του περιβάλλοντος.
Ο Δήμαρχος Ιλίου κ. Νίκος Ζενέτος ευχαρίστησε θερμά τον Περιφερειάρχη κ. Γιάννη Σγουρό και το Περιφερειακό Συμβούλιο για την έγκριση της χρηματοδότησης αυτού του πολύ σημαντικού έργου για τον Δήμο Ιλίου. 

«Πολυδύναμο Βιοκλιματικό Κέντρο για την ανάπτυξη δομών κοινωνικής φροντίδας στον Δήμο Ιλίου»
 Ένα από τα μεγαλύτερα έργα κοινωνικών υποδομώνa

24/07/2013 «Πολυδύναμο Βιοκλιματικό Κέντρο για την ανάπτυξη δομών κοινωνικής φροντίδας στον Δήμο Ιλίου»

More Posts

014/2023 – εξουσιοδότηση Δημάρχου Ιλίου κ. Νίκου Ζενέτου για την συνυπογραφή κοινής αίτησης με τον ιδιοκτήτη του γεωτεμαχίου με Κ.Α.Ε.Κ. 050571028013 Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος για διόρθωση σφαλμάτων που αφορούν τα γεωμετρικά στοιχεία των κτηματολογικών εγγραφών των εγγραπτέων δικαιωμάτων της ενώπιον του Κτηματολογικού γραφείου Ιλίου a

012/2023 – λήψη απόφασης για τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 010/2023 Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (ΑΔΑ: 9Κ2ΛΩΕΒ-1ΘΛ) και έγκριση του σχεδίου με τίτλο «Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ» 2021, Άξονας προτεραιότητας 2: «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου», σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. 4559/28.06.2021 (ΑΔΑ: 6ΣΠ046Ψ844-64Ν) Πρόσκληση (Ε.Σ.2021) του Πράσινου Ταμείου a