24/07/2014 Δελτίο Τύπου: Εγκρίθηκε το σύνολο των προτάσεων του Δήμου Ιλίου για ένταξη των Βρεφονηπιακών Σταθμών στο Ε.Σ.Π.Α.

24/07/2014 Δελτίο Τύπου: Εγκρίθηκε το σύνολο των προτάσεων του Δήμου Ιλίου για ένταξη των Βρεφονηπιακών Σταθμών στο Ε.Σ.Π.Α.

Εγκρίθηκε το σύνολο των προτάσεων που κατέθεσε ο Δήμος Ιλίου για την ένταξη των Βρεφονηπιακών Σταθμών στη δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» της Ε.Ε.Τ.Α.Α. με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Ε.Σ.Π.Α., ενώ παράλληλα με το πρόγραμμα θα εξασφαλιστεί και το απαραίτητο προσωπικό για την απρόσκοπτη λειτουργία των Σταθμών.
Η εξ’ ολοκλήρου ένταξη των προτάσεων του Δήμου Ιλίου στο πρόγραμμα Ε.Σ.Π.Α. είναι το αποτέλεσμα της καλής προετοιμασίας του συνόλου των Υπηρεσιών του Δήμου και ειδικότερα του Προσωπικού της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής, όπου κατέθεσαν ολοκληρωμένες και τεκμηριωμένες προτάσεις, καθώς επίσης και της διαρκούς προσπάθειας της Διοίκησης για έμπρακτη στήριξη της οικογένειας.