24/10/2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 29/10/2019

24/10/2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 29/10/2019

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 29η Οκτωβρίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ», για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:                                               
 

ΘΕΜΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 
Α.  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 
1.     Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020 Δήμου Ιλίου a 

Τεχνικο Προγραμμα έτους 2020a
 
 

  

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
 
 
 
Χαραλαμπόπουλος Ιωάννης

<!–