24/10/2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 29/10/2019 – ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝ.

24/10/2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 29/10/2019 – ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝ.

Σας καλούμε σε Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 29η Οκτωβρίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 20.00 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ», για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:                                           
 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 

  1. Έγκριση του προϋπολογισμού του Δήμου Ιλίου για το έτος 2020a
  2. Έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ) του Δήμου Ιλίου για το έτος 2020a

 
 
 
  

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
 
 
 
Χαραλαμπόπουλος Ιωάννης

<!–