24/11/2014 Ξεκίνησαν τη λειτουργία τους οι Σχολές Γονέων του Δήμου Ιλίου

24/11/2014 Ξεκίνησαν τη λειτουργία τους οι Σχολές Γονέων του Δήμου Ιλίου

Με μεγάλη συμμετοχή  ξεκίνησαν τη λειτουργία τους οι Σχολές Γονέων του Δήμου Ιλίου, που πραγματοποιούνται σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης, μέσω του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Το πρόγραμμα δίνει την ευκαιρία σε όσους συμμετέχουν να παρακολουθήσουν  δωρεάν προγράμματα από εξειδικευμένους επιστήμονες (ψυχολόγους, κοινωνιολόγους, εκπαιδευτικούς), που σκοπό έχουν να βοηθήσουν τους γονείς να ανταποκριθούν με επιτυχία στο σύνθετο και δύσκολο ρόλο τους, όπως αυτός διαμορφώνεται από τις σύγχρονες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες.