25/05/2009 Κινητοποιήσεις των Δήμων του ΕΣΔΚΝΑ για το θέμα της χωματερής των Άνω Λιοσίων

25/05/2009 Κινητοποιήσεις των Δήμων του ΕΣΔΚΝΑ για το θέμα της χωματερής των Άνω Λιοσίων

Δελτίο Τύπου

Κινητοποιήσεις των Δήμων του ΕΣΔΚΝΑ για το θέμα της χωματερής των Άνω Λιοσίων

Την Τετάρτη 20 Μαΐου 2009, οι Δήμοι που συμμετέχουν στον ΕΣΔΚΝΑ, με αφορμή το κλείσιμο της χωματερής των Άνω Λιοσίων, ανέστειλαν τις εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων και κατέβασαν τα απορριμματοφόρα οχήματά τους στο κέντρο της Αθήνας –σε σημεία που δεν εμπόδιζαν την κυκλοφορία και τους πολίτες– σε ένδειξη διαμαρτυρίας για το μεγάλο πρόβλημα της χωματερής των Άνω Λιοσίων.
Στις κινητοποιήσεις συμμετείχε ενεργά και ο Δήμαρχος Ιλίου, κ. Νίκος Ζενέτος, ο οποίος μαζί με άλλους Δημάρχους, συναντήθηκαν με τον Υφυπουργό Εσωτερικών, κ. Α. Νάκο, για να του εκθέσουν τη σοβαρότητα της κατάστασης, η οποία διαιωνίζεται και διαγράφει ζοφερό το μέλλον της ευρύτερης περιοχής της χωματερής.    

Στο πλαίσιο της συνάντησης, οι Δήμαρχοι απαίτησαν την άμεση υλοποίηση του περιφερειακού σχεδιασμού για τη διαχείριση των απορριμμάτων που σημαίνει την πραγματοποίηση έργων για τη δημιουργία Χώρων Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.), προκειμένου να διασφαλιστεί η υγεία και ποιότητα ζωής των κατοίκων της περιοχής.

Με την ολοκλήρωση της συνάντησης, ο Υφυπουργός δεσμεύτηκε εκ νέου ότι θα προχωρήσουν τα έργα για τους Χ.Υ.Τ.Υ., χωρίς, όμως, να δώσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εργασιών, αφού δήλωσε ότι είναι αναρμόδιος για κάτι τέτοιο.
Οι Δήμαρχοι της περιοχής είναι αποφασισμένοι να εξακολουθήσουν να πιέζουν με κάθε τρόπο την Κεντρική Διοίκηση για να δοθεί όσο το δυνατόν πιο σύντομα οριστική λύση στο ζήτημα της χωματερής των Άνω Λιοσίων και να πάψει πια η Δυτική Αθήνα να είναι ο σκουπιδοτενεκές της πρωτεύουσας!   

25/05/2009 Κινητοποιήσεις των Δήμων του ΕΣΔΚΝΑ για το θέμα της χωματερής των Άνω Λιοσίων

More Posts

014/2023 – εξουσιοδότηση Δημάρχου Ιλίου κ. Νίκου Ζενέτου για την συνυπογραφή κοινής αίτησης με τον ιδιοκτήτη του γεωτεμαχίου με Κ.Α.Ε.Κ. 050571028013 Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος για διόρθωση σφαλμάτων που αφορούν τα γεωμετρικά στοιχεία των κτηματολογικών εγγραφών των εγγραπτέων δικαιωμάτων της ενώπιον του Κτηματολογικού γραφείου Ιλίου a

012/2023 – λήψη απόφασης για τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 010/2023 Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (ΑΔΑ: 9Κ2ΛΩΕΒ-1ΘΛ) και έγκριση του σχεδίου με τίτλο «Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ» 2021, Άξονας προτεραιότητας 2: «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου», σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. 4559/28.06.2021 (ΑΔΑ: 6ΣΠ046Ψ844-64Ν) Πρόσκληση (Ε.Σ.2021) του Πράσινου Ταμείου a