25/11/2016 Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου σχετικά με τις συνέπειες του ΕΣΔΕΑ και του νέου ΠΕΣΔΑ Αττικής

25/11/2016 Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου σχετικά με τις συνέπειες του ΕΣΔΕΑ και του νέου ΠΕΣΔΑ Αττικής

Το Δημοτικό Συμβούλιο Ιλίου κατά τη συνεδρίασή του την Πέμπτη 10 Νοεμβρίου 2016, ενέκρινε κατά πλειοψηφία το παρακάτω ψήφισμα, σχετικά με τις συνέπειες του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ), καθώς και του νέου Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Αττικής:
 
«Το νέο εθνικό σχέδιο για τη διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ), που οδεύει για επικύρωση, προβλέπει για το Δήμο Φυλής, το Δήμο Ασπροπύργου, αλλά για τη Δυτική Αττική γενικότερα, εγκαταστάσεις διαχείρισης, αλλά και χώρους ταφής σύμμεικτων (ΧΥΤΑ) και επικίνδυνων αποβλήτων (ΧΥΤΕΑ).
 
Ο νέος περιφερειακός σχεδιασμός διαχείρισης αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Αττικής, ο οποίος την περίοδο αυτή ολοκληρώνεται, ενώ διακηρύσσει γενικά την έμφαση στην ανακύκλωση και την αποκεντρωμένη διαχείριση των αποβλήτων, στην πραγματικότητα κάνει ακριβώς το αντίθετο. 

Η βάση του νέου ΠΕΣΔΑ εξακολουθεί να είναι η Οργανωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΕΔΑ) της Φυλής. Ο ΕΣΔΝΑ ανανέωσε τις άδειες περιβαλλοντικών όρων και λειτουργίας των εγκαταστάσεων που βρίσκονται στην ΟΕΔΑ, όπως και του μοναδικού Πανελλαδικά αποτεφρωτήρα υγειονομικών αποβλήτων και του εργοστασίου επεξεργασίας σύμμεικτων απορριμμάτων (ΕΜΑΚ).
 
Στο ΕΜΑΚ προβλέπεται ο «εκσυγχρονισμός» και η επέκταση της δυναμικότητας του από 250.000 σε 450.000 τόνους / έτος. Παράλληλα, μέσα στην ΟΕΔΑ Φυλής, η εταιρεία WATT A.E. επιδιώκει να κατασκευάσει νέα μονάδα επεξεργασίας σκουπιδιών, δυναμικότητας 100.000 τόνων / έτος.
 
Στις άλλες περιοχές της Αττικής, πολλά δημοτικά συμβούλια, αλλά και τοπικοί παράγοντες, αρνούνται να αναλάβουν τα βάρη που τους αναλογούν σε μια αποκεντρωμένη διαχείριση και αντιδρούν στο να κατασκευαστούν στις δικές τους περιοχές οι αναγκαίες υποδομές διαχείρισης αποβλήτων. Αντιδρούν στο να χωροθετηθούν και να κατασκευασθούν και δημοτικές εγκαταστάσεις ανακύκλωσης και κομποστοποίησης, αλλά και μονάδες επεξεργασίας των υπολειμματικών σύμμεικτων (ΜΕΑ) και νέοι χώροι υγειονομικής ταφής (ΧΥΤΥ).
 
Χωρίς αυτές τις εγκαταστάσεις είναι βέβαιο πως ο ΧΥΤΑ Φυλής, όχι μόνο δεν πρόκειται να κλείσει, αλλά κινδυνεύει και να επεκταθεί.
 
Στο νέο περιφερειακό σχέδιο, με εξαίρεση την ΜΕΑ Γραμματικού (της οποίας η δυναμικότητα μειώθηκε κατά 50%) και του ΧΥΤΥ Γραμματικού, δεν γίνεται καμία συγκεκριμένη χωροθέτηση, ούτε για μονάδες επεξεργασίας, ούτε για νέους χώρους υγειονομικής ταφής ΧΥΤΥ. Απλά, δεν γίνεται αναφορά για νέες ΜΕΑ και νέους ΧΥΤΥ, που θα γίνουν στο αόριστο μέλλον, χωρίς όμως αυτοί να χωροθετούνται και να ονοματίζονται. Το νέο ΠΕΣΔΑ είναι συγκεκριμένο, μόνο σε ότι αφορά τις εγκαταστάσεις της Φυλής και της Δυτικής Αττικής.
 
ΖΗΤΑΜΕ:
 

 • Να αναμορφωθεί το συγκεντρωτικό σχέδιο αναθεώρησης του ΠΕΣΔΑ, με στόχο το δημόσιο χαρακτήρα της διαχείρισης, την αποκέντρωση, την πρόληψη, την προδιαλογή και την ανακύκλωση των υλικών και φυσικά με τη διασφάλιση της αναγκαίας χρηματοδότησης.
 •  Όλες οι περιοχές να αναλάβουν το φορτίο που τους αναλογεί. Οι αναγκαίες υποδομές διαχείρισης να περιγραφούν  συγκεκριμένα και να δρομολογηθεί άμεσα η κατασκευή τους.
 • Να διασφαλιστεί ότι η Φυλή θα πάψει να είναι προορισμός διαχείρισης και ταφής αποβλήτων. Να ξεκινήσει άμεσα, η περιβαλλοντική αποκατάσταση της ευρύτερης περιοχής και η ανάδειξη των αρχαιοτήτων της.
 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ:
 
 • Ο ΧΥΤΑ Φυλής να κλείσει οριστικά με την πλήρωση των κυττάρων Β΄ Φάσης.
 • Την απομάκρυνση του αποτεφρωτήρα υγειονομικών – νοσοκομειακών αποβλήτων.
 • Να μην γίνει καμία επέκταση των δραστηριοτήτων και δυναμικότητας του ΕΜΑΚ Φυλής.
 • Να μην επιτραπεί καμία δραστηριότητα διαχείρισης αποβλήτων, στην ευρύτερη περιοχή, όπως αυτές που σχεδιάζει η εταιρεία WATT A.E.
 • Να γίνει χωρίς άλλη καθυστέρηση η επιδημιολογική μελέτη των επιπτώσεων της λειτουργίας της εγκατάστασης της Φυλής.
 • ΌΧΙ στην εμπορευματοποίηση της διαχείρισης των απορριμμάτων.
 • Όχι στη μετατόπιση των βαρών στις πλάτες των λαϊκών στρωμάτων μέσα από τα ανταποδοτικά τέλη ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.
 •  Όχι στην ιδιωτικοποίηση, στις συμπράξεις ιδιωτικού και δημόσιου τομέα και στις συμβάσεις παραχώρησης.
 • Απόλυτη διασφάλιση των εργαζομένων χωρίς όρους και προϋποθέσεις με πλήρη εργασιακά δικαιώματα. 
 
Το παρόν ψήφισμα θα κοινοποιηθεί:
 
 • Στον τοπικό τύπο
 • Στο διαδίκτυο
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
 
Κουκουβίνος Δημήτριος

<!–