26/01/2010 «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΗΣ Λ. ΠΑΛΑΤΙΑΝΗΣ ( ΑΠΟ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΩΣ ΙΓΝΑΤΙΟΥ)»

26/01/2010 «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΗΣ Λ. ΠΑΛΑΤΙΑΝΗΣ ( ΑΠΟ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΩΣ ΙΓΝΑΤΙΟΥ)»

a

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, αν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε σε έναν διαγωνισμό μπορείτε να στείλετε ένα e-mail στο τμήμα προμηθειών (promithies@ilion.gr) με τα στοιχεία σας ώστε να σας παρέχει τυχόν διευκρινίσεις σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων του διαγωνισμού.

<!–

–>

a

Ο ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ
διακηρύσσει
 
τη με ανοικτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου:
 
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΗΣ Λ. ΠΑΛΑΤΙΑΝΗΣ ( ΑΠΟ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΩΣ ΙΓΝΑΤΙΟΥ)
 
Προϋπολογισμού 560.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.),
 
 
 
που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις α) του ν. 3669/08 και
β) τους όρους του παρόντος τεύχους και
καλεί
τους ενδιαφερόμενους εργολήπτες να υποβάλλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του ως άνω έργου.
 
Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Ιλίου, Κάλχου 48-50, Ίλιον, 3ος Όροφος στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας 26 – 01 – 2010, ημέρα Τρίτη και ώρα λήξης υποβολής των προσφορών ορίζεται η 10,00 π.μ.
Η δημοπρασία ανακοινώθηκε στις 22/12/2009

<!–