26/05/2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 01/06/2017

26/05/2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 01/06/2017

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 1η Ιουνίου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.30 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:
 
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 
1.Έγκριση πίστωσης για την «Προμήθεια ειδών για εκδηλώσεις των Υπηρεσιών του Δήμου, έως την ολοκλήρωση του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αριθμό πρωτ. 18941/08.05.2017»a
2. Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, διάθεσης ποσού 2.294,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την υπηρεσία «Μουσική εκδήλωση στις 26.08.2017 στην πλατεία Αγ. Φανουρίου του Δήμου Ιλίου»a
3. Έγκριση πίστωσης και διάθεσης ποσού 1.419,80€ με Φ.Π.Α., τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης θεατρικού δρώμενου που θα πλαισιώσει το 11ο Φεστιβάλ των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Ιλίουa
4. Επιχορήγηση Σωματείου Εργαζομένων Δήμου Ιλίου έτους 2017a
 
Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

 
5. Λήψη απόφασης ονομασίας αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων Δήμου Ιλίου σε «Ίλια ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ»a

Γ.   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 
6. Λήψη απόφασης μη χορήγησης κατάληψης τραπεζοκαθισμάτων επί της Λεωφ. Πετρουπόλεωςa
7. Έγκριση των τευχών δημοπράτησης και επιλογή του τρόπου δημοπράτησης της μελέτης «ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΘΗΒΩΝ-ΙΔΟΜΕΝΕΩΣ»a
 
Δ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ
 
8. Μίσθωση οικήματος προς χρήση του για τη στέγαση του Κέντρου ΑμεΑ Δήμου Ιλίουa
9. Μίσθωση οικήματος προς χρήση του για τη στέγαση του Δ’ Κ.Α.Π.Η. Δήμου Ιλίουa
 
Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 
10. Λήψη απόφασης για υλοτομία ή μη δένδρων σε διάφορα σημεία του Δήμου μαςa

ΣΤ. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
 
11. Γνωμοδότηση επιτροπής για την ακαταλληλότητα εξοπλισμού πληροφορικήςa
 
Ζ. ΓΕΝΙΚΑ

 
12. Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου που αφορά ρύπανση από υπαίθρια διαφήμιση σύμφωνα με το άρθρο 22 § 1 του Κανονισμού Προστασίας του Περιβάλλοντοςa
13. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 367/2014 Α.Δ.Σ.
 

    
 
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
 
 
Κουκουβίνος Δημήτριος

<!–