26/09/2018 Καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής στον Δήμο Ιλίου

26/09/2018 Καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής στον Δήμο Ιλίου

Συνεχίζεται το ετήσιο πρόγραμμα καθαρισμού των φρεατίων στον Δήμο Ιλίου, που υλοποιείται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, με σκοπό την εύρυθμη και απρόσκοπτη απορροή των ομβρίων υδάτων (είτε επιφανειακών, είτε από βροχόπτωση) στους κεντρικούς αγωγούς.