26/11/2009 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΙΛΙΟΥ, κ. Ν. ΖΕΝΕΤΟΥ, ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝΔΟΙΚΟ

26/11/2009 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΙΛΙΟΥ, κ. Ν. ΖΕΝΕΤΟΥ, ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝΔΟΙΚΟ

Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης της ΚΕΔΚΕ, στις εργασίες του 21ου Συνεδρίου του Πανελληνίου Δικτύου Οικολογικών Οργανώσεων (ΠΑΝΔΟΙΚΟ), το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 13-14/11/2009 στη Λαμία.