26/11/2015 Ο Δήμαρχος Ιλίου Νίκος Ζενέτος στο ΥΠΟΜΕΔΙ για την ολοκλήρωση της αντιπλημμυρικής θωράκισης της πόλης

26/11/2015 Ο Δήμαρχος Ιλίου Νίκος Ζενέτος στο ΥΠΟΜΕΔΙ για την ολοκλήρωση της αντιπλημμυρικής θωράκισης της πόλης

Σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, με πρωτοβουλία του Αντιπεριφερειάρχη Δυτικού Τομέα Αθηνών Σπύρου Τζόκα, ο Δήμαρχος Ιλίου Νίκος Ζενέτος ενημερώθηκε από τον Γ.Γ. Υποδομών Γεώργιο Δέδε ότι δρομολογείται η κατασκευή των παραρεμάτιων αγωγών στο Ρέμα Εσχατιάς, ενώ παράλληλα προετοιμάζεται η μελέτη για την αποπεράτωση του έργου διευθέτησης του Ρέματος Φλέβας (σκέπασμα υπολοίπου τμήματος) από τον Κόμβο Ιλίου έως την  Ανδρέα Παπανδρέου (ρέμα Αλφειού), καθώς και η κατασκευή του αντλιοστασίου στη συμβολή των οδών Φλέβας και Ανδρέα Παπανδρέου.

Ο Δήμαρχος Ιλίου φανερά ικανοποιημένος δήλωσε:

«Η δρομολόγηση των έργων αυτών είναι μείζονος σημασίας για τη συμπλήρωση της αντιπλημμυρικής θωράκισης και προστασίας του Δήμου μας, την υλοποίηση των οποίων είχαμε κατ’ επανάληψη ζητήσει. Αναμένουμε την έναρξη των εργασιών και θα παρακολουθούμε στενά την εξέλιξη και την ολοκλήρωσή τους.»

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν επίσης, ο Δήμαρχος Αγίων Αναργύρων – Καματερού Νίκος Σαράντης, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού Σωτήρης Καμαρινόπουλος, ο Προϊστάμενος ΕΥΔΕ ΚΥΥ της Γενικής Διεύθυνσης Υδραυλικών και Κτιριακών Υποδομών του ΥΠΟΜΕΔΙ Δημήτριος Παπαγιαννίδης και άλλοι υπηρεσιακοί παράγοντες.

26/11/2015 Ο Δήμαρχος Ιλίου Νίκος Ζενέτος στο ΥΠΟΜΕΔΙ για την ολοκλήρωση της αντιπλημμυρικής θωράκισης της πόλης

More Posts

014/2023 – εξουσιοδότηση Δημάρχου Ιλίου κ. Νίκου Ζενέτου για την συνυπογραφή κοινής αίτησης με τον ιδιοκτήτη του γεωτεμαχίου με Κ.Α.Ε.Κ. 050571028013 Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος για διόρθωση σφαλμάτων που αφορούν τα γεωμετρικά στοιχεία των κτηματολογικών εγγραφών των εγγραπτέων δικαιωμάτων της ενώπιον του Κτηματολογικού γραφείου Ιλίου a

012/2023 – λήψη απόφασης για τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 010/2023 Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (ΑΔΑ: 9Κ2ΛΩΕΒ-1ΘΛ) και έγκριση του σχεδίου με τίτλο «Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ» 2021, Άξονας προτεραιότητας 2: «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου», σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. 4559/28.06.2021 (ΑΔΑ: 6ΣΠ046Ψ844-64Ν) Πρόσκληση (Ε.Σ.2021) του Πράσινου Ταμείου a