27/01/2017 Διακήρυξη Δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακίνητου

27/01/2017 Διακήρυξη Δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακίνητου

a

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, αν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε σε έναν διαγωνισμό μπορείτε να στείλετε ένα e-mail στο τμήμα προμηθειών (promithies@ilion.gr) με τα στοιχεία σας ώστε να σας παρέχει τυχόν διευκρινίσεις σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων του διαγωνισμού.

<!–

–>

a

Ο Δήμαρχος Ιλίου προκηρύσσει δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου επί της οδού Ελευσηνίων Μυστηρίων με σκοπό  την στέγαση κυλικείου.

Η δημοπρασία  θα διενεργηθεί στο Δημαρχείο Ιλίου, Κάλχου 48-50, Ίλιον, την 27/01/2017, ημέρα Παρασκευή .

Ώρα έναρξης για την υποβολή δηλώσεων συμμετοχής και τον έλεγχο των νομιμοποιητικών εγγράφων και των δικαιολογητικών των συμμετεχόντων ορίζεται η 10.00 π.µ. µε ώρα λήξης υποβολής την 11.00 π.µ.

Ώρα έναρξης για την υποβολή των προφορικών προσφορών ορίζεται η 11.00 π.µ., ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής που προβλέπεται από το Π.Δ. 270/81, όπως αυτή ορίσθηκε και ισχύει με τις υπ’ αριθμ. 070/25-02-2016 και 093/09-03-2016 Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.
(Η διάρκεια της δημοπρασίας ενδέχεται να παραταθεί ανάλογα µε το πλήθος των προσφορών).

Η δημοπρασία αναρτήθηκε στο portal του Δήμου Ιλίου στις 13/01/2017.
 

Για να δείτε ή να κατεβάσετε την διακήρυξη της δημοπρασίας και το Σχεδιάγραμμα ακίνητου 
επιλέξτε τους παρακάτω συνδέσμους στην ενότητα: Έγγραφα – Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί.
 

<!–