27/01/2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 02/02/2017

27/01/2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 02/02/2017

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 2η  Φεβρουαρίου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου

<!–