27/02/2009 Δημιουργία Δημοτικού Ψηφιακού Τηλεοπτικού Σταθμού στο Δήμο Ιλίου

27/02/2009 Δημιουργία Δημοτικού Ψηφιακού Τηλεοπτικού Σταθμού στο Δήμο Ιλίου

  • Τοπικές ειδήσεις και ζωντανές συνδέσεις.
  • Προβολή της τοπικής αγοράς.
  • Ενημέρωση των πολιτών και των ειδικών κοινωνικών ομάδων μέσω
    • Απευθείας ή μαγνητοσκοπημένων αναμεταδόσεων εκδηλώσεων, δρώμενων, συνεδρίων, αγώνων κτλ.
    • Ενημερωτικών εκπομπών ποικίλης ύλης.
    • Συνεδριάσεων συμβουλίων, ντοκιμαντέρ κτλ.