27/02/2014 Συμβεβλημένοι ιατροί με τον ΕΟΠΥΥ στο Δήμο Ιλίου

27/02/2014 Συμβεβλημένοι ιατροί με τον ΕΟΠΥΥ στο Δήμο Ιλίου

Σύμφωνα με το αρ. πρ. οικ. 7576/20.02.2014 έγγραφο του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας – Ε.Ο.Π.Υ.Υ., αναρτούμε τον πίνακα των συμβεβλημένων ιατρών με τον ΕΟΠΥΥ στο Δήμο Ιλίου, λόγω αναστολής της λειτουργίας των Μονάδων Υγείας.

<!–