27/05/2009 ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΙΛΙΟΥ”

27/05/2009 ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΙΛΙΟΥ”

Φίλες και φίλοι,
Θα ήθελα να σας καλωσορίσω στο Δημαρχείο σε αυτή την εκδήλωση που διοργανώθηκε από το Δήμο μας για να ανακοινώσουμε την υλοποίηση του έργου «Βελτίωση Υποδομών Εξυπηρέτησης του Πολίτη στο Δήμο Ιλίου», το οποίο ολοκληρώθηκε με τη συμβολή του Υπουργείου Εσωτερικών και της Κοινωνίας της Πληροφορίας και εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθειά μας για τον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση της εξυπηρέτησης όλων των πολιτών του Ιλίου.
 

Στο πλαίσιο του έργου αναπτύχθηκε η νέα Δημοτική Ηλεκτρονική Πύλη, αλλά και η Φωνητική Πύλη αυτόματης εξυπηρέτησης με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες και ειδικότερα το Διαδίκτυο και οι τηλεπικοινωνίες.

 

Η ηλεκτρονική εξυπηρέτηση και ενημέρωση του πολίτη αποτελεί προτεραιότητα για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, η οποία σήμερα διαθέτει σύγχρονα και αποτελεσματικά εργαλεία που μπορούν να λειτουργήσουν προς όφελος όλων των πολιτών.

<!–