27/06/2011 Ψήφισμα σχετικά με την κατάργηση του 8ου Γυμνασίου Ιλίου

27/06/2011 Ψήφισμα σχετικά με την κατάργηση του 8ου Γυμνασίου Ιλίου

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ιλίου στη συνεδρίασή του την Πέμπτη 23/06/2011, ενέκρινε ομόφωνα το παρακάτω ψήφισμα σχετικά με την κατάργηση του 8ου Γυμνασίου Ιλίου:
«Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ιλίου είναι αντίθετο με την κατάργηση του 8ου Γυμνασίου Ιλίου για τους κάτωθι λόγους:
1.      Υπάρχει ικανοποιητικός πραγματικός αριθμός για τη λειτουργία του και καλύπτει τις πραγματικές εκπαιδευτικές, πολιτιστικές και μορφωτικές ανάγκες της περιοχής.
2.      Στην περιοχή αυτή του Δήμου μας δεν λειτουργεί άλλο γυμνάσιο και κατοικούν πάνω από 30.000 δημότες.
3.      Με την κατάργηση του 8ου Γυμνασίου οι μαθητές θα αναγκαστούν ή να φοιτήσουν σε γυμνάσια του όμορου Δήμου Περιστερίου ή σε άλλα γυμνάσια του Δήμου Ιλίου περνώντας από την υπερταχείας κυκλοφορίας λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου και διανύοντας μεγάλες αποστάσεις, γεγονός που θέτει σε κίνδυνο την ασφάλειά τους και επιβαρύνει τις διαδικασίες μάθησης.
4.      Στην περιοχή λειτουργούν το 7ο Δημοτικό Σχολείο και το 3ο Γ.Ε.Λ. Ιλίου αποτελώντας μια πλήρη σχολική κοινότητα και καλύπτοντας τις ανάγκες των δημοτών στην περιοχή αυτή.
Για τους λόγους αυτούς απαιτούμε από το Υπουργείο Παιδείας να μη προβεί στην κατάργηση του σχολείου προκαλώντας άλλο ένα πρόβλημα στην τοπική κοινωνία».
Το παρόν ψήφισμα θα κοινοποιηθεί:
·        Στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων
·        Στον Τοπικό Τύπο
·        Στο Internet

<!–