27/08/2010 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΜΕ 1/2010 ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΚΑ ΙΛΙΟΥ

27/08/2010 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΜΕ 1/2010 ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΚΑ ΙΛΙΟΥ

Δημοσιεύεται η υπ’ αριθμ. 1046/18-06-2010 Ανακοίνωση ΣΜΕ 1/2010 για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με τη Δημοτική Επιχείρηση Κοινωφελούς Ανάπτυξης (Δ.Ε.Κ.Α.) Ιλίου.
 
 
Η 10ήμερη προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων αρχίζει την 28-08-2010 και λήγει την 06-09-2010

<!–