27/09/2010 ΠΡΟΚΗΡΗΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΜΕ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΡΓΟΥ

27/09/2010 ΠΡΟΚΗΡΗΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΜΕ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΡΓΟΥ

 

Η Πρόεδρος του Πολιτιστικού Κέντρου κ. Αγγέλα Δαμιανάκη

πρόκειται να προσλάβει  2 ΔΕ εκπαιδευτές , Zωγράφο και Χοροδιδάσκαλο αντίστοιχα , με σύμβαση μίσθωσης έργου.

<!–