27/09/2018 Δράση Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης για την πρόληψη του Σακχαρώδους Διαβήτη στον Δήμο Ιλίου

27/09/2018 Δράση Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης για την πρόληψη του Σακχαρώδους Διαβήτη στον Δήμο Ιλίου

Ο Δήμος Ιλίου ενημερώνει ότι, μέσω της Κοινωνικής Υπηρεσίας υλοποιείται Δράση Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης για την πρόληψη του Σακχαρώδους Διαβήτη, σε συνεργασία με την ΑΜΚΕ «Με οδηγό το Διαβήτη – Κάρτα Διαβήτη» και την ευγενική υποστήριξη του Κοινωφελούς Ιδρύματος ΤΙΜΑ, η οποία απευθύνεται στον γενικό πληθυσμό και περιλαμβάνει:

 • Ενημερωτικές ομιλίες από εξειδικευμένους επιστήμονες
 • Δωρεάν Μετρήσεις Σακχάρου
 • Δωρεάν εξετάσεις Γλυκοζυλιωμένης Αιμοσφαιρίνης
 • Δωρεάν εξετάσεις Διαβητικής Νευροπάθειας

Η δράση θα πραγματοποιηθεί στους χώρους των Κ.Α.Π.Η. του Δήμου Ιλίου, τις παρακάτω ημερομηνίες:

 • 28.09.2018 στο Β΄ Κ.Α.Π.Η., Μελίκης  17. 
 • 01.10.2018 στο ΣΤ΄ Κ.Α.Π.Η., Εκάβης 78.
 • 08.10.2018 στο Ζ΄ Κ.Α.Π.Η., Δαβάκη 30.
 • 10.10.2018 στο Γ΄ Κ.Α.Π.Η., Αγίας Αικατερίνης 12.
 • 12.10.2018 στο Η΄ Κ.Α.Π.Η., Μουστακλή και Σινάνη.
 • 16.10.2018 στο Δ΄ Κ.Α.Π.Η., Θεοδώρας 48.
 • 17.10.2018 στο Ε΄ Κ.Α.Π.Η., Ζ. Πηγής 18.

 
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Κοινωνική Υπηρεσία και συγκεκριμένα με την κυρία Παναγιώτα Χριστούλη στο τηλέφωνο 210 2620001 και την κυρία Αικατερίνη Καλαμπόγια στο τηλέφωνο 210 2691595, Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 08:00 – 14:00.

<!–