27/09/2018 Κανονικά θα λειτουργήσουν οι Παιδικοί Σταθμοί του Δήμου Ιλίου την Παρασκευή 28.09.2018

27/09/2018 Κανονικά θα λειτουργήσουν οι Παιδικοί Σταθμοί του Δήμου Ιλίου την Παρασκευή 28.09.2018

Ενημερώνουμε ότι, κανονικά θα λειτουργήσουν οι Βρεφονηπιακοί και Παιδικοί Σταθμοί του Δήμου Ιλίου την Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2018, με γνώμονα την εξυπηρέτηση των εργαζόμενων γονέων, έτσι ώστε να πραγματοποιηθεί απρόσκοπτα ο προγραμματισμός των οικογενειών.

<!–