27/10/2008 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ του Δημάρχου Ιλίου κ. Νίκου Ζενέτου στο περιοδικό «Πόλη και Πολιτική» και το δημοσιογράφο Νεκτάριο Ανδριόπουλο

27/10/2008 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ του Δημάρχου Ιλίου κ. Νίκου Ζενέτου στο περιοδικό «Πόλη και Πολιτική» και το δημοσιογράφο Νεκτάριο Ανδριόπουλο

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ του Δημάρχου Ιλίου κ. Νίκου Ζενέτου στο περιοδικό «Πόλη και Πολιτική» και το δημοσιογράφο Νεκτάριο Ανδριόπουλο

<!–