27/10/2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 01/11/2016

27/10/2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 01/11/2016

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 1η  Νοεμβρίου 2016  ημέρα  Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου

<!–