27/10/2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 02/11/2017

27/10/2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 02/11/2017

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 2η Νοεμβρίου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.30 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ», για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:                            
 
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
  
Α. ΓΕΝΙΚΑ

 
1.  Απόδοση τιμής στον πρώην Αντιδήμαρχο του Δήμου μας κ. Γκιώνη Ιωάννηa
2.  Συζήτηση και λήψη απόφασης για υπογραφή διακήρυξης για την προώθηση του θεσμού της Ολυμπιακής Εκεχειρίαςa
3.  Γνωμοδότηση για μεταβολές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2018 – 2019a
 
Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

4.  Λήψη απόφασης για συμμετοχή εκπροσώπων στο Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της ΚΕΔΕ, που θα πραγματοποιηθεί στα Ιωάννινα στο Συνεδριακό Κέντρο του ξενοδοχείου Grand Serai από την Πέμπτη 30 Νοεμβρίου & ώρα 10:00 έως το Σάββατο 2 Δεκεμβρίου 2017, ώρα 16:00a
5.  Έγκριση πίστωσης για την «Φιλοξενία – κάλυψη διανυκτέρευσης στα μέλη της Φιλαρμονικής ορχήστρας Λεχαινών  «ΟΡΦΕΥΣ»a
6.  Έγκριση επιλεγμένων τίτλων για προμήθεια βιβλίων για το Τμήμα Βιβλιοθηκών της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Δήμου Ιλίου για το έτος 2017a
7.  Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 219 § 5 του Ν. 4412/2016a
 
Γ.  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 
8.  Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσώνa
 
Δ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 
9.   Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου Ιλίου στη νέα Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία «ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ – COVENANT OF MAYORS FOR CLIMATE AND ENERGY» και την εξουσιοδότηση στο κ. Δήμαρχο για την υπογραφή του εντύπου προσχώρησης στο Σύμφωνοa
10.  Λήψη απόφασης για την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΙΛΙΟΥa
11.  Λήψη απόφασης για την έγκριση του 5ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Α2/15a
 
Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ
 
12.  Έγκριση εκποίησης των εγκαταλελειμμένων οχημάτων εντός των ορίων του Δήμου Ιλίουa
13.  Γνωμοδότηση επιτροπής για την ακαταλληλότητα κάδων απορριμμάτων & ανακύκλωσηςa
 
ΣΤ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 
14.  Λήψη απόφασης για υλοτομία ή μη δένδρων σε διάφορα σημεία του Δήμου μαςa
 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
 
 
Κουκουβίνος Δημήτριος

<!–