27/11/2017 Ανακοίνωση Π.Α.γ.Ο 2017-2018 – Ανάρτηση Οριστικών Πινάκων

27/11/2017 Ανακοίνωση Π.Α.γ.Ο 2017-2018 – Ανάρτηση Οριστικών Πινάκων

Aνάρτηση των Οριστικών Πινάκων Kατάταξης και βαθμολογίας, διοριστέων και απορριπτέων, κατόπιν της υπ’ αριθ. 44902/16-10-2017 ανακοίνωσης Π.Α.γ.Ο 2017-2018 για την πρόσληψη είκοσι (20) Πτυχιούχων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής

<!–