27/12/2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

27/12/2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

Εγκαταστάθηκε ο εργολάβος για την ανέγερση του Βρεφονηπιακού Σταθμού, δυναμικότητας 60 παιδιών, επί της οδού Αντιγόνης 1Α στην περιοχή της Παλατιανής. Πρόκειται για ένα έργο προϋπολογισμού 2,5 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο δημοπρατήθηκε στις 13.10.2010 και αναμένεται να παραδοθεί στις αρχές του 2012. Χρηματοδοτείται κατά 80% από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ και κατά 20% από εθνικούς πόρους.