28/01/2009 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΕΔΚΝΑ: ΜΙΚΡΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΕΙΡΗΝΗΣ

28/01/2009 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΕΔΚΝΑ: ΜΙΚΡΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΕΙΡΗΝΗΣ

Μαραθώνιος Ειρήνης & Συναυλία Αγάπης επιδιώκοντας την συγκέντρωση φαρμάκων.

Δείτε περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο