28/02/2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 05/03/2017 – ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝ.

28/02/2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 05/03/2017 – ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝ.

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημαρχιακό Μέγαρο στις 05.03.2017, ημέρα Κυριακή και ώρα 11.00 π.μ., ώστε να διεξαχθεί η προβλεπόμενη από τα άρθρα 64 & 74 του Ν. 3852/2010 εκλογή:
 
 
1.   Των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου
2.   Των μελών της Οικονομικής Επιτροπής
3.   Των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
 
Ο Προεδρεύων Σύμβουλος

 
 
 
Αυγουλάς Ευάγγελος

<!–