28/06/2012 Αποτελέσματα εγγραφων – επανεγγραφών για παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς

28/06/2012 Αποτελέσματα εγγραφων – επανεγγραφών για παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς

Σύμφωνα με την 96/2012 ΑΔΣ εγκρίθηκαν τα αποτελέσματα εγγραφών-επανεγγραφών. Ορίστηκε ως περίοδος υποβολής ενστάσεων από  ΠΕΜΠΤΗ  28 / 06 / 2012  έως  και    ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  06 / 07 / 2012 , και  ώρες  9:30  – 11:00 π.μ. .   
Τα οριστικά αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στις  12 / 07 / 2012.

Δείτε τα αποτελέσματα στον παρακάτω σύνδεσμο
http://www.ilion.gov.gr/web/guest/eggrafes-bnsa
 

<!–