28/08/2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 01/09/2019

28/08/2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 01/09/2019

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημαρχιακό Μέγαρο «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ» την 01.09.2019, ημέρα Κυριακή και ώρα 12.00 μ.μ., ώστε να διεξαχθεί η προβλεπόμενη από τα άρθρα 64 & 74 του Ν. 3852/2010, όπως αυτά αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 71 του Ν. 4555/2018 και 2 του Ν. 4623/2019 αντίστοιχα, εκλογή:
 
  1. Των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου
  2. Των μελών της Οικονομικής Επιτροπής
  3. Των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
 
Η Προεδρεύουσα Σύμβουλος
 
 
 
      Βομπιράκη Νικολέττα

<!–