29/01/2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 02/02/2016

29/01/2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 02/02/2016

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 2η Φεβρουαρίου 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου

<!–