29/04/2013 Ψήφισμα σχετικά με το Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Αντώνης Τρίτσης»

29/04/2013 Ψήφισμα σχετικά με το Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Αντώνης Τρίτσης»

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ιλίου στη συνεδρίασή του την Πέμπτη 04.04.2013, ενέκρινε ομόφωνα το παρακάτω ψήφισμα σχετικά με το Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Αντώνης Τρίτσης»:
«Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ιλίου εκφράζει την έντονη ανησυχία του για την κατάσταση του Πάρκου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Αντώνης Τρίτσης» και επισημαίνει τη σοβαρότητα του ζητήματος που αφορά την κατασκευή του σημαντικού έργου της διευθέτησης του ρέματος Εσχατιάς, για το οποίο το Δημοτικό Συμβούλιο προσδοκά την τήρηση του χρονοδιαγράμματος και την ταχεία ολοκλήρωση του.
Η εν λειτουργία γεώτρηση που βρίσκεται στη κοίτη του ρέματος τροφοδοτεί το πάρκο ημερησίως με πεντακόσια κυβικά μέτρα νερό, ακόμα και την ξερή περίοδο, Μάιο έως Οκτώβριο, καθ’ ότι εμπλουτίζεται από τη συνεχή ροή των υδάτων στην κοίτη του ρέματος. Επιπρόσθετα, η διευθέτηση του ρέματος γίνεται με κατασκευή δίδυμου κλειστού ορθογωνικού οχετού από οπλισμένο σκυρόδεμα διαστάσεων 2x5x5 μέτρα και συνολικού μήκους 3.313 μέτρων. Επιπλέον, ανάντη της γεώτρησης και σε μικρή απόσταση από αυτήν, κάτω από τον πυθμένα του ρέματος και κάθετα προς τη ροή του, προβλέπεται διέλευση αγωγού ακαθάρτων μεγάλης διατομής. Με την ολοκλήρωση του έργου προβλέπεται ότι θα διακοπεί η τροφοδοσία του νερού στις προσχώσεις της κοίτης τους ρέματος, με αποτέλεσμα τη μείωση της παροχής των σημείων υδροληψίας μέχρι του μηδενισμού της την ξηρή περίοδο.
Σύμφωνα με τους ειδικούς επιστήμονες που συμβουλεύτηκε ο Δήμος Ιλίου, οι παρεμβάσεις αυτές θα αποτελέσουν ισχυρό πλήγμα για τη χλωρίδα και την πανίδα του πάρκου, αφού θα έχουν ως άμεσο αποτέλεσμα τη διακοπή της τροφοδοσίας της γεώτρησης με νερό, με τραγική συνέπεια, αυτή τη φορά το πάρκο να καταστραφεί οριστικά. Οι λίμνες θα μετατραπούν σε έλη, με τις γνωστές δυσάρεστες συνέπειες αυτών, όπως την ανάπτυξη κουνουπιών, τις αναθυμιάσεις επικίνδυνων οσμών από την αποσύνθεση διαφόρων οργανικών ουσιών και άλλα, ενεργοποιώντας φαινόμενα που έχουν πλέον εκλείψει από τον ελλαδικό χώρο, θέτοντας σε κίνδυνο την υγεία των κατοίκων της περιοχής.
Σημειώνεται ότι η περιβαλλοντική μελέτη που συνοδεύει το έργο διευθέτηση ρέματος Εσχατιάς προβλέπει τη δυνατότητα μη απόλυτης διακοπής εμπλουτισμού των υπογείων υδάτων από τη ροή των νερών κατά μήκος της κοίτης και ειδικότερα στα σημεία όπου το υπέδαφος παρουσιάζει αυξημένη υδροπερατότητα, λαμβάνοντας υπ’ όψη τα γεωτεχνικά στοιχεία της περιοχής και την αναμενόμενη βελτίωση της ποιότητας των νερών μετά την κατασκευή του έργου.
Επισημαίνεται δε ότι καθώς οι θερινοί μήνες πλησιάζουν, μεγάλο ζήτημα επιβίωσης του Πάρκου αποτελεί η διακοπή ηλεκτροδότησης και υδροδότησής του.
Ύστερα από τα παραπάνω, το Δημοτικό Συμβούλιο απαιτεί να ληφθούν άμεσα όλα τα απαραίτητα μέτρα επίλυσης του περιγραφόμενου προβλήματος, διότι σε ότι αφορά το Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης Αντώνης Τρίτσης, που αποτελεί έναν χώρο πράσινου υψίστης σημασίας για τους κατοίκους του λεκανοπεδίου Αττικής, ο κίνδυνος βρίσκεται προ των πυλών.»
 
 
Το παρόν ψήφισμα θα κοινοποιηθεί :
  • Στο Υπουργείο Εσωτερικών
  • Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
  • Στον τοπικό τύπο
  • Στο διαδίκτυο
 
   
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
Κουκουβίνος Δημήτριος

<!–