29/05/2009 Δήλωσε συμμετοχή στο 1ο ΚΑΜΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ και στο πρόγραμμα “ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ”

29/05/2009 Δήλωσε συμμετοχή στο 1ο ΚΑΜΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ και στο πρόγραμμα “ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ”

Έναρξη: 15 Ιουνίου
Εγγραφές: 1-14 Ιουνίου, Νέστορος 101
Τηλ: 210 2691.625 – 210 2691.502

<!–