29/05/2009 Θερινή Δημιουργική Απασχόληση Παιδιών που δεν έχουν την πολυτέλεια διακοπών

29/05/2009 Θερινή Δημιουργική Απασχόληση Παιδιών που δεν έχουν την πολυτέλεια διακοπών

Διάρκεια Προγράμματος: 22 Ιουνίου – 24 Ιουλίου 2009
Εγγραφές: 1-12 Ιουνίου, Νέστορος 101
Τηλ: 210 2649.904 – 210 2649.910
Φαξ: 210 2630.122

<!–