29/07/2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 03/08/2016

29/07/2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 03/08/2016

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 3η  Αυγούστου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.30 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:
 
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
A. ΓΕΝΙΚΑ
 
1. Απόδοση τιμής στο δημότη μας κ. Νίκο Λιάκο
 
Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 
2. Λήψη απόφασης για αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2016a
3. Επιχορήγηση σωματείου εργαζομένων του Δήμου Ιλίου έτους 2016a
4. Παράταση της οριζόμενης υπό της συμβάσεως προθεσμίας για την «Προμήθεια κουρτινών – ρολοκουρτινών, μοκετών & χλοοταπήτων για τις ανάγκες υπηρεσιών του Δήμου (2η Ομάδα Ειδών: Συνθετικός χλοοτάπητας)»a
5. Ρυθμίσεις θεμάτων οικογενειακών τάφωνa
 
Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 
6. Καθορισμός θέσεων ασκούμενων σπουδαστών Επαγγελματικών Σχολών Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ.a
 
Δ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 
7. Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθμ. ΟΙΚ 02/2015 επικαιροποιημένης μελέτης του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΣ» ΣΤΟ Ο.Τ. 729 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥa
8. Λήψη απόφασης για την έγκριση σύναψης και όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Ιλίου για το έργο ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΕΡΓ. Ε2/15 και την εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου για την υπογραφή αυτήςa
9. Λήψη απόφασης αποδοχής της δωρεάς της παροχής οπτικών ινών από την ΟΤΕ Α.Ε.a
10. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 2ου  ΑΠΕ του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΡΓ. Β1/13a
11. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΓ. ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ (Ο.Τ. 21456α και 2057α πρώην 20ο Δημοτικό Σχολείο)a
12. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΙΛΙΟΥa
 
Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ
 
13. Λήψη απόφασης συμμετοχής του Δήμου Ιλίου στην υπ’ αριθμ. 2746/13.07.2016 με κωδικό ΑΤΤ025 Α/Α ΟΠΣ: 1662 Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής, για την Υποβολή Προτάσεων (09), ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ, με τίτλο: «Κέντρα Κοινότητας»a
14. Έγκριση διενέργειας, διάθεσης ποσού 1.550,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης εκδήλωσης ευαισθητοποίησης στο πλαίσιο λειτουργίας της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας, που θα πραγματοποιηθεί στις 14.09.2016 στο θέατρο του πάρκου «Αντώνης Τρίτσης»a
 
ΣΤ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
 
15. Λήψη απόφασης για την ένταξη Τμημάτων της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής στη δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής» και εξουσιοδότηση νόμιμου εκπροσώπου, για την υποβολή του φακέλου συμμετοχής και την υπογραφή της σχετικής σύμβασηςa
 
Ζ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 
16. Λήψη απόφασης για υλοτομία ή μη δένδρων σε διάφορα σημεία του Δήμου μαςa
 
       
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
 
 
Κουκουβίνος Δημήτριος

<!–