29/09/2017 Μήνυμα Δημάρχου Ιλίου για την Παγκόσμια Ημέρα Τρίτης Ηλικίας

29/09/2017 Μήνυμα Δημάρχου Ιλίου για την Παγκόσμια Ημέρα Τρίτης Ηλικίας

«Η συμβολή των ατόμων της Τρίτης Ηλικίας στην κοινωνία είναι εξαιρετικά σημαντική, καθώς αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της. Με τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους συνιστούν ένα ζωντανό, ουσιαστικό και ενεργό κύτταρό της, την αξία του οποίου οφείλουμε να αναγνωρίσουμε. Πρόκειται για μαχητές της ζωής, που φτάνουν σε αυτήν την ηλικία μέσα από καθημερινούς αγώνες και προσωπικές υπερβάσεις.
 
Παρά τα προβλήματα που σήμερα αντιμετωπίζουν, από τη μείωση των συντάξεων και την ελλιπή ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, συνεχίζουν τη μάχη της ζωής, στηρίζοντας τους νεότερους, αποτελώντας τον συνδετικό κρίκο με τα ιδανικά και τις αξίες της πατρίδας μας, καθώς και ένα φωτεινό παράδειγμα για όλους μας.
 
Τους οφείλουμε ένα μεγάλο «ευχαριστώ», γιατί συνεχίζουν να προσφέρουν πολλά στη χώρα μας. 
 
Στον Δήμο Ιλίου, καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να εξασφαλίσουμε την αξιοπρεπή διαβίωσή τους και την ενεργή τους συμμετοχή στην κοινωνία.
Ό,τι όμως και να κάνουμε για την Τρίτη Ηλικία, είναι λίγο μπροστά στην προσφορά της. Το μήνυμα που θα ήθελα να αποστείλω, είναι ότι τους ανθρώπους αυτούς θα πρέπει να τους τιμούμε κάθε ημέρα και στιγμή της ζωής μας.»