29/10/2012 Ψήφισμα σχετικά με την κατάργηση του 8ου Γυμνασίου Ιλίου

29/10/2012 Ψήφισμα σχετικά με την κατάργηση του 8ου Γυμνασίου Ιλίου

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ιλίου στη συνεδρίασή του την Πέμπτη 25.10.2012, γνωμοδότησε ομόφωνα αρνητικά ως προς οποιαδήποτε μεταβολή σχολικής μονάδας Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης σχολικού έτους 2013-2014 στην επικράτεια του Δήμου Ιλίου και ενέκρινε ομόφωνα το παρακάτω ψήφισμα:
«Το Δημοτικό Συμβούλιο Ιλίου εκφράζει ομόφωνα τη διαφωνία του με την πρόταση κατάργησης ή συγχώνευσης του 8ου Γυμνασίου Ιλίου, για τους παρακάτω λόγους :
  1. O αριθμός των μαθητών του είναι επαρκής για τη συνέχιση της λειτουργίας του.
  2. Στην περιοχή του δεν λειτουργεί άλλο Γυμνάσιο, αν και οι κάτοικοι είναι περίπου 30.000.
  3. Οι μαθητές του, εάν καταργηθεί ή επιχειρηθεί συγχώνευση του με άλλο, θα αναγκαστούν να περνούν την υπερταχείας κυκλοφορίας Λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου, με κίνδυνο ορατό για τη ζωή τους, πέρα από τη μεγάλη απόσταση που θα διανύουν.
  4. Είναι μια από της ελάχιστες περιοχές που υπάρχει Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο και οι εκπαιδευτικές υπηρεσίες είναι άρτιες, μαζί με το γεγονός ότι οι γονείς μπορούν να ασκούν πιο αποτελεσματικά την από το νόμο υποχρέωση τους για την επιμέλεια των παιδιών τους.
  5.  Ο Δήμος Ιλίου έχει ολοκληρώσει τη γεωλογική και αρχιτεκτονική μελέτη σε κατάλληλο χώρο δίπλα από το 3ο  Γενικό Λύκειο. Οι σχετικές μελέτες έχουν κατατεθεί για έγκριση στο Υπουργείο Παιδείας. Η χρηματοδότηση του κτιρίου (περίπου 1.500.000 ευρώ) θα γίνει από το Δήμο.
  6. Η επαναφορά από το Υπουργείο Παιδείας για μεταβολές σχολικών μονάδων Α/Βαθμιας και Β/Βαθμιας εκπαίδευσης, ενώ είχε αρθεί προηγούμενη απόφαση των μεταβολών (συγχώνευση, υποβιβασμός και μετατροπή) μας προκαλεί αγανάκτηση και ανησυχία.
 
Για τους παραπάνω λόγους θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια με  οποιοδήποτε δίκαιο και μαζικό τρόπο, ώστε το Υπουργείο Παιδείας να μην προχωρήσει σε κατάργηση ή συγχώνευση του 8ου Γυμνασίου και 3ου Λυκείου Ιλίου, γιατί και αντιπαιδαγωγικό είναι και θα προσθέσει άλλο ένα πρόβλημα στην τοπική κοινωνία.»

 
Το παρόν ψήφισμα θα κοινοποιηθεί :

  • Στο Υπουργείο Παιδείας
  • Φορείς εκπαίδευσης
  • Στον τοπικό Τύπο
  • Στο Internet

   

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Κουκουβίνος Δημήτριος

<!–