29/11/2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 05/12/2019

29/11/2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 05/12/2019

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 5η Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.30 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ», για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:
                                
ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

 1. Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων και Πρασίνου καθώς και του τμήματος Δημοτικού Κοιμητηρίου της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας για το έτος 2020a
 2. Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας λοιπών Υπηρεσιών του Δήμου μας για το έτος 2020a
Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

 1. Εξουσιοδότηση Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών για ορισμό Υπεύθυνων Λογαριασμών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεωνa
Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

 1. Λήψη απόφασης έγκρισης για την προτεραιότητα της οδού ΑΒΕΡΩΦ έναντι της οδού ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ στο Δήμο Ιλίουa
 2. Λήψη απόφασης ένταξης στο πρόγραμμα χρηματοδότησης στην πρώτη ομάδα Ο.Τ.Α. από το Πράσινο Ταμείο της «Μελέτης του Τοπικού Χωρικού Σχεδίου του Δήμου Ιλίου»a
 3. Έγκριση Α’ σταδίου της μελέτης με τίτλο «Μέτρηση ηχορύπανσης σε κεντρικές οδικές αρτηρίες του Δήμου»a
 4. Έγκριση Α’ & Β’ φάσης εργασιών της μελέτης με τίτλο: ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ – ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ 1:200 ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥa
 5. Λήψη απόφασης για την υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» μέσω της Πρόσκλησης ΙΧ, στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων» με τίτλο «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες»a
 6. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση της Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου ΈΚΤΑΚΤΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓ. Δ1/16a
 7. Λήψη απόφασης για ένταξη δαπανών στην κατανομή των πιστώσεων της ΣΑΤΑa
Δ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ

 

 1. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 237/2019 Α.Δ.Σ., αναφορικά με το Σχέδιο Υλοποίησης Με Ίδια Μέσα (ΣΑΥΜ)
Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

 

 1. Ορισμός Μελών Επιτροπής για την αξιολόγηση αιτήσεων σχετικά με την Οικονομική Συμμετοχή στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούςa
ΣΤ. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 

 1. Λήψη απόφασης για γνωμοδότηση επιτροπής για την ακαταλληλότητα εξοπλισμού πληροφορικήςaΠρακτικόa
Ζ. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
 
 1. Λήψη απόφασης για την υπογραφή συμφώνου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Ιλίου και του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικήςa
 2. Λήψη απόφασης για τη δωρεάν παραχώρηση αδειοδοτημένων αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Ιλίου σε φορείς για τη διεξαγωγή αθλητικών δραστηριοτήτωνa
Η.  ΓΕΝΙΚΑ

 

 1. Γνωμοδότηση για μεταβολές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2020 – 2021a
 2. Έγκριση πίστωσης ποσού 182.935,18 € έτους 2019 για κάλυψη α) λειτουργικών δαπανών των σχολείων της Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και β) της δαπάνης για την υλοποίηση του θεσμού του σχολικού τροχονόμουa
 3. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 206/2019 Α.Δ.Σ.

<!–