29/12/2010 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 02/01/2011

29/12/2010 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 02/01/2011

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα στις 2.1.2011, ημέρα Κυριακή και ώρα 10.00 π.μ., ώστε να διεξαχθεί η προβλεπόμενη από τα άρθρα 64 & 74 του Ν. 3852/2010 εκλογή:
1.     Των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου
2.     Των μελών της Οικονομικής Επιτροπής
3.     Των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

<!–