29/12/2015 Άνοιγμα οικονομικών προσφορών για την: “Συντήρηση κλιματισμού του Δημοτικού Καταστήματος και κλιματιστικών συστημάτων και μηχανημάτων κτιρίων του Δήμου”

29/12/2015 Άνοιγμα οικονομικών προσφορών για την: “Συντήρηση κλιματισμού του Δημοτικού Καταστήματος και κλιματιστικών συστημάτων και μηχανημάτων κτιρίων του Δήμου”

a

Άνοιγμα οικονομικών προσφορών για την: “Συντήρηση κλιματισμού του Δημοτικού Καταστήματος και κλιματιστικών συστημάτων και μηχανημάτων κτιρίων του Δήμου”
Σας καλούμε στο άνοιγμα των οικονομικών προσφορών σας για την ανάθεση της προμήθειας: “Συντήρηση κλιματισμού του Δημοτικού Καταστήματος και κλιματιστικών συστημάτων και μηχανημάτων κτιρίων του Δήμου”,
προϋπολογισμού 24.587,70€ με το Φ.Π.Α. το οποίο θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 08/01/2016 στις 10:00 π.μ. στον 2ο όροφο του Δημαρχείου Ιλίου 
Διεύθυνση: Κάλχου 48-50, Τ.Κ.13122, Ίλιον. 
 
Οι οικονομικές προσφορές θα παραδοθούν στην επιτροπή αξιολόγησης σφραγισμένες και πρωτοκολλημένες.  
 
Παρακαλούνται όσοι ενδιαφέρονται να δώσουν προσφορά να επικοινωνήσουν με το Tμήμα Προμηθειών στα τηλέφωνα: 213.2030.185 και 213.2030.136 για να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την προμήθεια.
 
 
Για να δείτε ή να κατεβάσετε την μελέτη του διαγωνισμού επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο στην ενότητα: Έγγραφα – Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί.

<!–