189/2012 – 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την έγκριση πίστωσης, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων για τον ηλεκτροφωτισμό της Λ. Παλατιανής»

189/2012 – 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την έγκριση πίστωσης, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων για τον ηλεκτροφωτισμό της Λ. Παλατιανής»

3ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την έγκριση πίστωσης, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων για τον ηλεκτροφωτισμό της Λ. Παλατιανής»

AOE1892012.pdfa